← Project List

Agressietraining openbaar vervoer

Agressietraining openbaar vervoer

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.  Klik hier voor alle informatie

 • Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt.
 • Voor de controleurs in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de BOA en de OV steward
 • Voor overig personeel binnen het openbaar vervoer

Weerbaarheid is een ruim begrip dat een ieder op zijn eigen manier invult. De een heeft het over voor je zelf opkomen, de ander heeft het over zelfverdediging. In deze training komen het fysieke en mentale aspect aan bod, maar ook het verbale. Wij leren deelnemers op een verantwoorde wijze weg te komen uit een vervelende situatie binnen het werkveld.

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel te beschermen tegen agressie op het werk. Zowel tegen agressie door eigen personeel (interne agressie) als door klanten (externe agressie).

De cursus/ training houdt in dat de deelnemers in groepen vanaf 10 personen in 3 dagdelen getraind worden in weerbaarheid & agressie op onze unieke trainingslocatie te Wijster.

BCIP-trainingen beschikt over uitstekende trainers en docenten, eigen treinstellen en bussen en kan op een ongestoorde wijze trainen met uw personeel. Na afloop van de trainingen en voldoende deelname ontvangt iedere deelnemer het certificaat van BCIP trainingen.

Doelstelling

De doelstelling van de training weerbaarheid is het trainen van professionals in vaardigheden en technieken met betrekking tot het omgaan met agressie, waardoor zij vanuit een veilig kader in staat blijven professioneel te handelen.

Eindtermen van de training “Weerbaarheid”

 • De deelnemer kent de impact van verbaal agressief gedrag en weet hier mee om te gaan
 • De deelnemer kent de impact van fysiek agressief gedrag en weet hier mee om te gaan
 • De deelnemer kent verschillende technieken ter verdediging c.q. controle technieken
 • De deelnemer kent de verschillende fases van de opbouw van de agressieketen
 • De deelnemer kent alternatieven voor het ombuigen en afremmen van agressie binnen de werksituatie
 • De deelnemer is in staat grenzen te stellen te bewaken en adequate wijze aan te geven op zowel persoonlijk als professioneel niveau
 • De deelnemer kent de Basis –Balans –Bescherming methode en weet die toe te passen
 • De deelnemer kent de wettelijke kaders omtrent het handelen bij agressief gedrag

 De training

Iedere trainingsbijeenkomst is opgedeeld in een theoretisch gedeelte en praktisch gedeelte. Elk onderdeel van de training wordt theoretisch ingeleid. De theorie wordt gekoppeld aan de ervaringen van de deelnemers. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Agressief gedrag

 • Wat is agressie
 • Oorzaken van agressief gedrag
 • Verschillende soorten en stadia van agressie
 • Professioneel omgaan met agressie

Communicatie

 • Iemand aanspreken op gedrag volgens de feedbackregels
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Grenzen stellen

Omgaan met agressie en de wet

 • Noodweer en noodweerexces
 • Werken volgens protocol

Bevrijdingstechnieken

 • Hand en armbevrijdingen
 • Bevrijdingen uit verschillende pakkingen o.a. strottenhoofd
 • Bevrijdingen door het toedienen van pijnprikkels en klemmen

 

Overzicht en opzet van de trainingsbijeenkomsten

Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van demonstreren van de cursist dat hij instaat is zowel het geleerde vanuit de theorie als vanuit de praktijk toe te passen in een proeve van bekwaamheid. De deelnemer zal aan de hand van een casus actie moeten ondernemen. De acties die worden toegepast in de praktijk zal de deelnemer mondeling moeten kunnen onderbouwen.

De deelnemer ontvangst een certificaat waarin staat opgenomen dat de deelnemer de training met goed gevolg heeft afgesloten.

Bijeenkomst 1

De frontlading spreekt voor zich: de mensen maken kennis met elkaar en met hun trainer. Daarnaast wordt ze kort het programma uitgelegd en worden de kaders uitgelegd betreffende regels en afspraken. Er wordt duidelijk gemaakt wat er van de deelnemers verwacht wordt.

In het theoretisch gedeelte wordt de theorie behandeld aan de hand van een PowerPoint presentatie en een interactie tussen de deelnemers en de trainer waarbij de nadruk komt te liggen op wat agressie nu precies is; verschillende oorzaken en stadia van agressie. Men krijgt zo inzicht hoe men agressie kan waarnemen. Daarnaast leert men in deze trainingsbijeenkomst wat en welk gedrag escalatie van agressie in de hand werkt en welk gedrag en welke benadering de agressie doet afnemen.

In het fysieke gedeelte wordt alles geoefend wat in het theoretisch gedeelte is behandeld. Aan de hand van verschillende cases en in een situatie die wel dicht de realiteit benaderd wordt de deelnemer getraind de theorie ook daadwerkelijk toe te passen in bijvoorbeeld een echte treinwagon of autobus met alle beperkingen en complicaties die het werken in een dergelijke ruimte met zich meebrengt.

Bijeenkomst 2

In het theoretisch gedeelte komt de vorige bijeenkomst kort aan de orde om mensen even scherp te maken. Men verbindt de theorie en ervaring van de vorige bijeenkomst aan de huidige. Het grootste gedeelte van het escaleren van agressieve situaties heeft te maken met het tekort aan communicatieve vaardigheden van de professional. Veel van agressieve geëscaleerde situaties hadden voorkomen kunnen worden als de professional in staat was geweest de-escalerende communicatietechnieken toe te passen die in agressieve situaties effect sorteren.

Bijeenkomst 3

In het theoretisch gedeelte komt de vorige bijeenkomst kort aan de orde om mensen even scherp te maken en de theorie van de voorgaande keren te betrekken met de theorie van de huidige training. De theorie staat in het teken van de wet en het op de hoogte zijn van het “Noodweer en noodweerexces”.

Bijeenkomst 4

Proeve van bekwaamheid & certificering