← Project List

Didactiek voor pedicuredocenten

Didactiek voor Pedicuredocenten

Zoals zoveel kwaliteit registers is er ook voor de docenten in het pedicuredocent een verplichte scholing ontstaan om de kwaliteit te borgen in de wildgroei van trainers en docenten.

Tijdens onze twee dagen training behandelen wij alle aspecten die de brancheorganisatie omschrijft om te kunnen voldoen aan de gestelde criteria en je registratie te kunnen voltooien binnen het docentenregister van Provoet.

De cursus is laagdrempelig, interactief, en wij vragen jouw actieve deelname tijdens de training. Een aantal onderwerpen die behandeld worden zijn didactiek, lesopbouw, werkvormen, lichaamstaal, sfeer, de kerncompetenties van docenten, inzicht in leerlingen en meer.

Eindtermen van de training “didactiek”.
• De deelnemer volgt een curriculum en lesplannen in een reeks en zet daarbij verschillende leermethoden in. Invullen en oefenen
• De deelnemer kent de doelgroep en sluit daar goed op aan tijdens de lessen en met opdrachten. Is kennis en voorbereiding. Hoe doe je dat?
• De deelnemer hanteert diverse methodische en didactische aanpakken (onder andere leerstijlen), is creatief in het inzetten van werkvormen
en maakt effectief gebruik van (digitale) hulpmiddelen.
• De deelnemer structureert informatie, ideeën, meningen, standpunten en besluiten en brengt dit in begrijpelijke taal over aan anderen.
• Verschillende niveau’s in de groep en werk aan begrijpelijke taal
• De deelnemer heeft inzicht in groepsprocessen en handelt hiernaar. Balans in de groep
• De deelnemer kan goed omgaan met machtsverhoudingen (overwicht versus gelijkwaardigheid)
• De deelnemer creëert een prettig leerklimaat waarin de cursisten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen.
• De deelnemer is in staat om snel het vertrouwen van de groep te krijgen.
• De deelnemer achterhaalt onuitgesproken informatie, relevante gevoelens, behoeften,
belangen en gedachten van anderen.
• De deelnemer buigt een negatieve sfeer om tot een prettige en werkbare sfeer.
• De deelnemer brengt in de groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door
de anderen wordt geaccepteerd.
• De deelnemer kan goed overweg met een gedifferentieerde groep cursisten met
verschillende leerbehoeften.
• De deelnemer hanteert een goed evenwicht tussen het ingaan op reacties van de cursisten
enerzijds en het vasthouden aan het lesplan anderzijds.

Interesse in deze cursus?

Mail voor info naar bureaucoelingh@gmail.com of bel 0528-820226