← Project List

Examentraining HTV via BCIP

Vanaf vandaag kunnen wij u als ROC een praktijksimulatie bieden als BCIP-praktijkexamencentrum voor de regio Noord en Noord-Oost. Klik hier voor onze folder!

Examencentrum BCIP

De opleiding HTV is een volwaardige opleiding geworden en wij bieden als voorbereiding op het praktijkexamen de tools voor betere examenresultaten. Voor verschillende domeinen kunnen wij opleidingsfaciliteiten bieden in het oefenen met verbaliseren, communiceren en daadkrachtig optreden.

De domeinen 1 t-m 4 waar wij iets kunnen betekenen voor u!

Vanuit onze lesruimten starten we met een klein theoriekader waarna onze examentrainers u actief trainen in de examenstof.

Domein I Openbare Ruimte

De BOA Openbare Ruimte werkt in het binnen- en buitengebied ter bestrijding van overlast, kleine ergernissen en andere feiten die de leefbaarheid aantasten. Hiermee kan het lokale veiligheidsbeleid, gericht op de aanpak van overlast en kleine ergernissen binnen de de openbare ruimte, goed worden gehandhaafd.

BOA-functies binnen domein I

 • Gemeente BOA
 • APV controleur
 • Parkeercontroleur
 • Brandweercommandant
 • Tunnelwachter
 • Controleur Openbare Ruimte

Domein II Milieu en Welzijn

In domein II vinden we de BOA’s die zich bezighouden met natuur en milieu, arbeidsinspectie, voedsel- & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving.

BOA-functies binnen domein II

 • de BOA’s met een categoriale aanwijzing van de AID (met uitzondering van de bijzondere opsporingsdienst AID/DO), Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, Staatstoezicht op de Mijnen, VROM-Inspectie (met uitzondering van de bijzondere opsporingsdienst AID/OID), provincies, waterschappen, gemeenten en regionale milieudiensten;
 • alle BOA’s die aangesteld zijn als milieuopsporingsambtenaar en flora- en

Faunabeheerder

 • de controleur Openbare Ruimte, Gemeente BOA, controleur Vaarwegen, waarvan de werkgever het wenselijk acht dat zij milieudelicten opsporen.

Domein III Onderwijs

Domein III is het domein van de leerplichtambtenaren.

BOA-functies binnen domein III

 • Leerplichtambtenaren

Domein IV Openbaar vervoer

BOA-functies binnen domein IV

 • BOA’s werkzaam binnen het Openbaar Vervoer.