← Project List

Follow-up training voor docenten (pesten en agressie)

***Follow-up voor docenten***

Algemeen

Uw school wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk.

Doelstelling

Het doel van de training, met pesten als het centrale thema, is docenten voldoende kennis verschaffen over het onderwerp pesten en inzicht te bieden in groepsdynamische processen, waardoor men in staat op adequate wijze interventies toe te passen bij pestgedrag en zo te komen tot een goed onderwijsklimaat.

Eindtermen van de training “omgaan met pestgedrag”

  1. De deelnemer weet wat pesten is en kent verschillende vormen van pesten.
  2. De deelnemer kent de mogelijke gevolgen van pestgedrag op korte en lange termijn.
  3. De deelnemer heeft wenselijk omgangsgedrag geformuleerd.
  4. De deelnemer kent de fasen van de ontwikkeling van een groep
  5. De deelnemer kent verschillende interventies om een de negatieve dynamiek binnen de klas bij te sturen
  6. De deelnemer kent alternatieven voor het ombuigen en afremmen van pestgedrag binnen de schoolsituatie.
  7. De deelnemer heeft de randvoorwaarden die nodig zijn voor een prettig onderwijsklimaat
  8. De deelnemer is op de hoogte van de visie en middelen die vanuit de organisatie ter beschikking staan ter ondersteuning van de docent m.b.t. pestgedrag.

Download hier alle informatie

BCiP levert maatwerktrajecten voor docenten en scholieren.