← Project List

NEMAS Hoger Personeelsmanagement

NEMAS® Hoger Management!

Behalve kennis, inzicht, visie en vaardigheid is ook de juiste attitude belangrijk: hoe stuur je medewerkers aan en motiveer je ze? Met name de mondelinge component van het examen gaat in op de overtuigingskracht en analytisch eigenschappen van de kandidaat. ‘Hoger Management’ is de verzamelnaam die wordt gehanteerd voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema. Deze examens toetsen niet zozeer de begrippen uit het specialisme, als wel de specifieke managementvaardigheden om tot een analyse en oplossing van vraagstukken op het betreffende vakgebied te komen. Met één van de diploma’s NEMAS® Hoger Management in je bagage opereer je al op hbo-niveau in een specifieke richting!

De examens op het niveau hoger management omvatten een schriftelijk en een mondeling deel. Het totaal van beide delen vormt één onderwijskundige eenheid, waardoor geen vrijstellingen worden verstrekt. De schriftelijke en de mondelinge component wegen even zwaar en wanneer het gemiddelde van beide delen minimaal met 5,5 is gewaardeerd, is één van de diploma’s uit de serie NEMAS® Hoger Management behaald.

Zoals gezegd, komt de helft van het eindcijfer tot stand door het mondelinge examen. Hierbinnen bepaalt het toegekende cijfer voor de scriptie 1/3 deel en dat van het mondelinge examen 2/3 deel van het eindresultaat. De kandidaat levert ongeveer een maand voorafgaand aan het examen de scriptie in bij de examencommissie.

NEMAS® Personeelsmanagement (NPM)

Personeelsmanagers zijn dienstbaar aan zowel het management als de medewerkers, en vervullen daarmee een spilfunctie binnen de organisatie. Het werkveld is zeer breed en omvat zaken als beloning, beoordeling, verzuimbeleid, werving & selectie en opleiding. Bij het examen NEMAS® Personeelsmanagement worden kandidaten getoetst op het toepassen van de beschikbare HR-instrumenten en het interpreteren van personeelsvraagstukken. Omdat het een management-examen betreft, ligt de nadruk op strategie, planning en organisatie en het verrichten van personele sturing. Met de onderdelen personele begeleiding, de aandacht voor juridische aspecten en personeelsadministratie biedt dit examen een allround pakket rond de personele functie.

Deze gewilde en gewaardeerde opleiding is bestemd voor

 • functionarissen op de afdeling Personeelszaken
 • mensen die een managementfunctie ambiëren

Vooropleiding:  Geen specifieke vooropleiding vereist. Het praktijkdiploma NEMAS® Middle Management wordt geadviseerd, is echter niet verplicht.

De diploma’s van het Nemas® Hoger Management hebben niveau HBO (hoger onderwijs, tweede fase laag) volgens de Standaard Onderwijs-indeling (SOI) met code 513414 (Personeelsmanagement van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Management en Personeelsmanagement 
 • Personeelsplanning en –voorziening
 • Personeelsontwikkeling en –begeleiding
 • Juridische aspecten van het personeel
 • Personeelsadministratie 

Aanvang- en lestijden In overleg: 20 avonden van 19.00 – 21.15, start in overleg.
Locatie; Kantoor BCIP-trainingen, AG Bellstraat 35 C, 7903 AD Hoogeveen

Examens

De examens NEMAS® Hoger Management worden twee keer per jaar afgenomen (eind januari en eind juni).

*** Er wordt alleen gestart bij voldoende deelname. ( minimaal 8 personen)
*** betaling voor aanvang training

Het examen bestaat uit een schriftelijk deel, waarna na enige dagen een mondeling deel (welk aan de hand van een eigen geschreven scriptie wordt afgenomen).

Studieboeken

De Nederlandse Management Stichting baseert zich bij het maken van de examens op de exameneisen. Kandidaten en opleiders behouden hun eigen verantwoordelijkheid, wanneer in een specifieke methode begrippen niet zouden worden behandeld.

Het slagingspercentage voor het examen Nemas® Personeelsmanagement (NPM) is 75%.

Investering

Uw totale investering bedraagt via ons € 1.300,=, inclusief cursusgeld, inschrijfgeld, scriptiebegeleiding én lesmateriaal, welke door BCIP voor u wordt besteld. Uit onderzoek blijkt de prijs beduidend lager te zijn dan hetgeen andere opleiders vragen!

Het examengeld bedraagt € 261,= (2012), rechtstreeks te voldoen via de NEMAS. Dat geldt voor alle opleiders, het examen(geld) staat volledig los van opleiding.

Diploma Praktijkdiploma HBO ® Personeelsmanagement van de NEMAS Associatie

Voordelen

 • U krijgt les bij u in de buurt
 • U heeft weinig reis- en verblijfskosten
 • U krijgt les van een uiterst betrokken (en door de NEMAS erkende) docent / ontwikkelaar
 • U krijgt intensieve persoonlijke begeleiding (óók tussentijds via telefoon en e-mail)
 • U krijgt maatwerk en géén standaardverhaal
 • U krijgt scriptiebegeleiding
 • U krijgt examentraining

Belangrijke websites: www.nemas.nl en www.associatie.nl (zie onder rubriek “opleider zoeken”; daar staat de opleiderscode van Lions Interim Management, Coaching & Consultancy: A2808).