← Project List

NEMAS Middle Management

NEMAS Middle Management

(Middle) managers zijn vaak zeer hardwerkende gemotiveerde medewerkers die de kans hebben gekregen om leiding te geven. Veelal met als doel, door te groeien binnen eigen organisatie. Ze zijn de vaklieden van de organisatie, de teamleiders, hebben talent, drive om hard te werken en een gedreven mentaliteit. In de praktijk blijkt vaak dat de groep middenkader meer handen en voeten moet geven aan zijn/ haar werk en daar in een aantal gevallen de theoretische onderbouwing mist. De management theorieën, time management, achtergrond informatie van managen, en nog veel meer.

Voor wie is de cursus Middle management bestemd

De cursus Middle management is bestemd voor iedereen die werkt, of graag wil werken in een managementfunctie op middenkaderniveau.

Inhoud van de cursus (NEMAS) middle management

De opleiding bestaat uit de delen Algemene managementkennis en Kennis van functionele deelgebieden. Na deze twee delen volgt een uitgebreide examentraining.

1.Algemene managementkennis

Organisaties

Organisaties stemmen op hun omgeving af. Wat dit exact inhoudt en wat hiervan het belang is voor de manager, komt uitgebreid aan bod in het eerste deel van de cursus

Strategisch plannen

Als (middle) manager krijgt u te maken met het strategisch beleid (of strategisch plan) van de gehele organisatie en het daarvan afgeleide deelbeleid voor de afdelingen. In dit deel van de cursus komt de planning binnen een arbeidsorganisatie aan de orde.

Wetgeving

In dit hoofdstuk komen enkele juridische aspecten van bedrijfsvoering aan bod. Als middenkader is het van groot belang dat je de basiskennis hiervan in huis hebt. Beslissingen moeten onderbouwd genomen kunnen worden en een gedegen kennis van het arbeidsrecht moet in huis zijn. Zonder deze aspecten is zelfstandig “draaien van de manager erg moeilijk.

Veranderen

Dit deel van de cursus richt zich op veranderingsprocessen en veranderingsdoelen. Uitgangspunt is het veranderen als proces. Het gaat hierin om belangrijke veranderingen die gedurende langere tijd effect hebben. Een manager kan met veranderingen een grote invloed hebben binnen een organisatie. Innovatie en verandervraagstukken binnen een organisatie zijn dus van belang.

De Managementtheorieën

Een goede manager heeft inlevingsvermogen, is flexibel, kan goed met mensen omgaan en durft beslissingen te nemen. Voordat iemand aan deze beschrijving voldoet, is theoretische kennis noodzakelijk. In dit hoofdstuk worden behandeld: basisbegrippen van management, taken en rollen van managers, verschillende managementopvattingen en humanresourcesmanagement.

Principes van leidinggeven

Leidinggeven is een belangrijke taak van het management. In dit hoofdstuk worden diverse facetten van leidinggeven besproken: theorieën die leidinggeven beïnvloeden, delegeren en taakopdrachten geven, span of control en macht.

2.Functionele beleidsgebieden

Communicatie

Managen bestaat voor het grootste deel uit communiceren. Vaardigheid hierin is dus voor elke manager van belang. De deelgebieden die we behandelen zijn;

 • Schriftelijke communicatie
 • Mondelinge communicatie
 • Communicatiebeleid.
 • Sociaal beleid.
  Sociaal beleid of personeelsbeleid is niet alleen een taak van de afdeling personeelszaken. Dit wordt in de les in discussievorm behandeld.
 • Aanname personeel en werving.
  De werving van personeel is allang niet meer de eenzijdige taak van de personeelsmanager. De manager heeft hier en actieve rol in en de voorbereiding en aanname van nieuw personeel wordt hierin behandeld.
 • Conflicthantering.
  Basistools worden hier behandeld om conflicten te kunnen herkennen en te hanteren.
 • Financieel beleid.
  Ieder bedrijf heeft hier mee te maken, geldzaken. De financiering van afdelingen, projecten en andere zaken die een bedrijf ontplooid moeten weer leiden tot winst. 
  Hoe dit tot stand komt, komt uitgebreid aan bod in dit deel van de opleiding.
 • Bedrijfseconomie
 • Kosten en kostprijs.
 • Budget.
 • Overig organisatiebeleid.
  Van algemeen organisatiebeleid leiden we verschillende beleidsvormen op deelterreinen af. Deze deelterreinen hoeven niet direct het werkveld van de manager te zijn, maar hij of zij moet er wel kennis van hebben. 
  De hoofdstukken zijn:

  • Marketing
  • Productbeleid
  • Kwaliteitszorg
  • Logistiek management
  • Informatisering en automatisering.

Kosten van de cursus; Lesmateriaal

Algemene Managementvaardigheden, theorieboek
Algemene Managementvaardigheden, opgavenboek
Functionele Beleidsgebieden, theorieboek
Functionele Beleidsgebieden, opgavenboek
20 trainingsavonden a 2,5 uur incl koffiepauze
Zaalhuur inbegrepen

Totaal per deelnemer exclusief boeken en exclusief examens : €952.00 ***

Minimum aantal deelnemers 4
Bij een lager aantal deelnemers wordt er een aangepaste offerte aangeleverd.

Opleidingsplaats is Hoogeveen.

*** de boeken worden apart gefactureerd, deze willen qua prijs schommelen. momenteel kosten de 4 boeken samen 110,-