← Project List

Omgaan met pestgedrag

Omgaan met pestgedrag

Algemeen

Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk.

Doelstelling

Het doel van de training Omgaan met pestgedrag als het centrale thema, is te komen tot een groepsnorm die constructief is, waardoor de leerlingen binnen de groep zichzelf kunnen zijn en zich kunnen richten op hun opleiding.

Eindtermen van de training “omgaan met pestgedrag”

 1. De deelnemer weet wat pesten is en kent verschillende vormen van pesten.
 2. De deelnemer kent de mogelijke gevolgen van pestgedrag op korte en lange termijn.
 3. De deelnemer heeft wenselijk omgangsgedrag geformuleerd.
 4. De deelnemer erkent en herkent zijn/haar grenzen.
 5. De deelnemer oefent in het bewaken van grenzen.
 6. De deelnemer is in staat grenzen op een respectvolle manier aan te aangeven.
 7. De deelnemer kent alternatieven voor het ombuigen en afremmen van pesten binnen de schoolsituatie.
 8. De deelnemer weet wat er nodig is voor duidelijke communicatie.
 9. De deelnemer is zich bewust van zijn/haar eigen communicatie.
 10. De deelnemer weet wat zijn gedrag voor invloed heeft op zijn /haar omgeving.
 11. De deelnemer oefent met samenwerken.

Download hier alle informatie

BCIP trainingen levert door heel Nederland maatwerktrajecten voor scholen en het bedrijfsleven.