← Project List

Weerbaarheidstraining

  • BCIP

Bureau Coelingh Interim Professionals heeft een lange ervaring opgebouwd in het geven van praktische vaardigheidstrainingen.

De trainingen van Bureau Coelingh zijn effectief en succesvol. De deelnemers waarderen de pragmatische en doelgerichte aanpak en zijn zeer te spreken over het resultaat. Elke training bevat basisprincipes, maar zal altijd op maat worden gegeven.  Zo ook deze training weerbaarheid.  Weerbaarheid is een ruim begrip dat een ieder op zijn eigen manier invult. De een heeft het voor je zelf opkomen, de ander heeft het over zelfverdediging. In deze training weerbaarheid komen het fysieke en mentale aspect aan bod, maar ook het verbale.

Doel

In deze training kom je er achter hoe je door je eigen houding te veranderen invloed kan uitoefenen op anderen opdat je geen slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag. Zo kun je controle krijgen over die situatie en vanuit dat punt zelf richting kan geven over wat daarna gebeurt. Je leert weloverwogen keuzes te maken zonder onbezonnen te werk te gaan.  Een goede voorbereiding is de basis tot weerbaarheid. Naast houding, ontwikkeling en het fysieke aspect, komt ook het juridische aspect aan bod. Wat mag je wel en niet doen, en wat zijn de eventuele gevolgen.

Tweeledige grondslag

Het eerste component is gebaseerd op Tang Soo Do, een eeuwenoude Koreaanse gevechtskunst. In de afgelopen eeuwen is Tang Soo Do geëvolueerd naar een stijl waar innerlijke beheersing als ook je lichamelijke beheersing de boventoon voert. Door het beoefenen van Tang Soo Do verbeter je je fysieke conditie, waardoor je houding verandert. Zo kom je zelfverzekerder over, wat een stap is naar zelfverzekerdheid en weerbaarheid.

Daarnaast leer je doelen te bereiken.  Zo kan je je technische vaardigheden meten aan het aantal planken wat je door kan slaan of schoppen, maar ook je kennis wordt gemeten door het halen regelmatig examens te halen die worden beloond met een andere bandkleur. Tang Soo Do is een uitstekende manier zelfvertrouwen, zelfrespect en respect en vertrouwen in anderen te bouwen. Het is niet de bedoeling dat deelnemers worden getraind als vechtsportbeoefenaars, dat is een traject van jaren. De basishouding en training zijn een voldoende basis voor elke stap die iemand daarna wil nemen.

Het tweede component is gebaseerd op wie je bent. Hoe ga je met bepaalde situaties om en ben je daar tevreden over. Hoe kom ik voor mezelf op zonder agressief te zijn. Wanneer voel je je weerbaar. Dit deel is wat inhoud betreft sterk afhankelijk van de deelnemers en hun ervaringen.

Opzet

De training bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur. De ervaring leert dat 10 lessen voldoende zijn om een blijvende verandering in houding te bewerkstelligen.  De opbouw van de lessen is logisch en laagdrempelig. Er wordt rekening gehouden met en ingespeeld op individuele fysieke en mentale beperkingen. 

De instructeur

De instructeur,  Maarten van der Spek,  is in het bezit van de derde dan en beschikt over vijfentwintig jaar ervaring in Tang Soo Do. Gedurende 10 jaar heeft hij zijn eigen succesvolle Tang Soo Do school. Deze is aangesloten bij zowel een nationale als een internationale bond om kwaliteit en ontwikkeling te waarborgen. Iedereen is daar welkom. Zijn lesmethodiek is gebaseerd op samenwerken. Hoewel Tang Soo Do een individueel gerichte gevechtskunst is, heb je iemand nodig om je eigen, maar ook om iemand anders’ doelen te behalen. De groepen bestaan uit een mix van gevorderden en beginners in alle leeftijdscategorieën.

In zijn werk als manager bij een re-integratiebureau heeft hij ervaring opgedaan met diverse re-integratietrajecten. Bij die re-integratietrajecten heeft de ontwikkeling van het individu altijd centraal gestaan. Zijn uitgangspunt is dat iedereen zich kan ontwikkelen. weerbaarheidstraining is voor ieder geschikt.