Wat is het Nationaal Programma Onderwijs?

Het Nationaal Programma Onderwijs, ook wel NPO genoemd, is een steunpakket van 8,5 miljard euro om de schade die gelopen is door corona te herstellen. De CNV Onderwijs wilt dat er ook gewerkt gaat worden aan de structurele oplossingen voor de problemen die zijn ontstaan in het onderwijs. Maar wat doen de scholen nou met dit geld? Nou de scholen hebben als doel om het aantrekkelijker te maken om op deze school te blijven werken.  Maar hoe werkt zo’n Nationaal Programma ONderwijs nou bij verschillende onderwijssoorten? 

De NPO regels bij primair- en voortgezet onderwijs

Voor het Nationaal Programma Onderwijs in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs moet iedereen school drie fases doorlopen, deze drie fases zijn de schoolscan, de keuze van de interventies en de vastlegging hiervan in en schoolprogramma. Met een schoolscan wordt de ontwikkeling bedoeld die de leerlingen in kaart brengen. De resultaten die komen uit de schoolscan kan dan weer gebruikt worden in de toekomst. Dit zijn interventies die gehouden moeten worden. Voor deze interventie heb je geen deadline voor, maar alle plannen die voortkomen uit de interventie moeten weer verwerkt worden in het schoolplan. Dit kan op elk moment wordt aangepast. 

De NPO regels bij middelbaar- en hoger onderwijs

Naast dat er geld wordt vrijgemaakt voor het primair- en voortgezet onderwijs, worden er ook miljoenen vrijgemaakt voor mbo, hbo en wo. Het programma voor mbo en voor het hoger onderwijs is gericht op de aanpak van de vertragingen die zijn opgelopen door de corona en waar er ruimte is voor verbetering. De instellingen mogen wel zelf kiezen waar het geld aan uitbesteed wordt, maar daar kom je vaak achter bij een onderzoek. Zo zijn er ook verschillende NPO middelen die gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld de welzijn van studenten en de ondersteuning en begeleiding. Voor meer informatie neem eens een kijkje op www.stichting-leerkracht.nl.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *